Kinderkoor Jubilate - Geschiedenis


Vanuit een lange en stevige traditie van knapenkoor en meisjeskoor ontstond begin jaren ’90 het kinderkoor Jubilate zoals wij het tot nu toe gekend hebben. Het koor stond toen onder leiding van Lut Martens en werd op het orgel begeleid door Jos Bruurs.

Eind jaren ’90 namen Ann Leemans en Annemie Ooms de leiding van het kinderkoor over. Jubilate evolueerde tot het vaste koor van de kindervieringen maar bracht ook meer en meer een profaan programma in hun succesvolle eigen concerten, waar de kinderen meerstemmige vaak ook anderstalige liederen brachten.

Als fijne vriendengroep geniet het koor naast zingen ook van talrijke feestjes en uitstappen.

In de afgelopen jaren deden de kinderen unieke ervaringen op door hun deelname aan de musicals Gelmel en 1814 waar ze tussen honderden andere acteurs, zangers, dansers en muzikanten het beste van zichzelf gaven.

Hun concerten met de jeugdharmonie JoCatHO uit Hoogstraten en het harmonieorkest Verbroedering uit Sint Lenaarts waren een groot succes. Ze traden ook op tijdens het koortreffen SamenHorenZingen in Borgerhout.

De kroon op het werk was de opnamen van een track voor de nieuwe plaat van Equal Idiots “Adolescence Blues” in de zomer van 2019, met daaraan gekoppeld hun optreden in de AB te Brussel bij de release van deze plaat.

Vanaf september 2021 zal het kinderkoor de draad terug oppikken onder leiding van Sofie Deneulin en Sander Le Roy.